ဒီလုိ Firmware ေတြကေတာ့ ရွားပါးေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။

ရွာေဖြလုိ႕မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ လုိအပ္ရင္အဆင္ေျပေစရန္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။

လုိအပ္မွဳ႕ရွိရင္ေတာ့ ရယူလုိက္ပါ။

Myanmar Mobile App ကုိ iOS ႏွင့္ Android အတြက္ရရွိနုိင္ပါျပီ Google Play

 

 

oooooOOOOO Firmware အားရယူရန္ OOOOOooooo

refer & password – yelzawaung

 

 

 

Warmly Welcome

KoHtoo ( MMAS )