ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႕မွာစတင္ေရာင္းခ်သြားမယ့္ Samsung Galaxy S8,S8+ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိ ဖုန္းဂ်ပ္ဗူးအသစ္စက္စက္အတြင္းမွပါကင္ဖြင့္ေဖာက္ၾကည့္ရွုေလ့လာထားတဲ့ ဗီဒီယုိကုိတင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ Galaxy S8/S8+ စမတ္ဖုန္းနဲ႕အတူ ဖုန္းဂ်ပ္ဗူးပုံစံကဘယ္လုိလဲ ၊ ဗူးထဲမွာ ဘာပစၥည္းေတြပါ၀င္ထည့္သြင္းထားသလဲဆုိတာ ကုိယ္တုိင္ပါကင္ဖြင့္ေဖာက္ရသလုိျမင္ေတြ႕ခံစားရေစမွာပါ။ ေအာက္မွာေလ့လာလုိက္ရေအာင္။